آنتو — مهندسی‌دانش، آنتولوژی و سیستم‌های خبره


خانه - بلاگ - ابزار - آنتولوژی‌ها فرهنگِ واژگان
برای دسترسی به برخی از آنتولوژی‌های توسعه‌داده‌شده توسط آنتو به انباره‌ی آنتولوژی‌های پروژه‌ی آنتو مراجعه کنید.

عنوان: (http://xmlns.com/foaf/0.1/#) FOAF
مستندات: http://xmlns.com/foaf/spec/
فرمت: OWL/RDF
لینک: http://xmlns.com/foaf/spec/index.rdf
توضیح: برای توصیف آدم‌ها، انواع روابط بین آن‌ها و کارهایی که می‌کنند و چیزایی که می‌سازند.
اطلاعات بیشتر...

عنوان: (http://usefulinc.com/ns/doap#) DOAP
مستندات: https://github.com/edumbill/doap/wiki
فرمت: XML/RDF
لینک: https://github.com/edumbill/doap/raw/master/schema/doap.rdf
توضیح: این آنتواوژی شامل مجموعه واژگانی مشترک برای توصیف پروژه‌های نرم‌افزاری، به خصوص پروژه‌های منبع‌باز است.
اطلاعات بیشتر...

عنوان: (http://www.w3.org/2004/02/skos/core#) SKOS
مستندات: http://www.w3.org/TR/skos-reference/
فرمت: XML/RDF
لینک: http://www.w3.org/TR/skos-reference/skos.rdf
توضیح: یک مدلِ داده‌ای برای به‌اشتراک‌گذاری و ارتباط سیستم‌های سامان‌دهی دانش از طریق وب.
اطلاعات بیشتر...

عنوان: (http://purl.org/ASN/schema/core/#) ASN
مستندات:
فرمت:
لینک: http://purl.org/ASN/schema/core/
توضیح: استاندارهای موفقیت و دست‌یابی به اهداف آموزشی
اطلاعات بیشتر...

عنوان: (http://purl.org/dc/elements/1.1/ و http://purl.org/dc/terms/) DC
مستندات: http://dublincore.org/specifications/
فرمت: RDFS
لینک:
توضیح: آنتولوژی دوبلین کُر برای توصیف متادیتاهای عمومی به کار می‌رود. از این آنتولوژی به وفور در توسعه سیستم‌های مبتنی بر دانش استفاده می‌شود.
اطلاعات بیشتر...

عنوان: (http://www.w3.org/2002/07/owl#) OWL
مستندات:
فرمت:
لینک: http://www.w3.org/2002/07/owl
توضیح:
اطلاعات بیشتر...

عنوان: (http://purl.org/goodrelations/v1#) Good Relations (GR)
مستندات: http://www.heppnetz.de/ontologies/goodrelations/v1
فرمت:
لینک:
توضیح: این آنتولوژی برای توصیف محصولات فروخته‌شده در فضای مجازی استفاده می‌شود. از این آنتولوژی می‌توان در فروشگاه‌های آنلاین که به فروش محصولات متنوع می‌پردازند استفاده نمود.
اطلاعات بیشتر...

عنوان: (http://purl.org/ontology/mo/#) The Music Ontology (MO یا Music)
مستندات: http://musicontology.com/
فرمت:
لینک:
توضیح: یک آنتولوژی برای توصیف اطلاعات مربوط به صنعت موسیفی. البته این آنتولوژی روشی برای توصیف خودِ موسیقی (مانند نُت، سازها، ریتم و موارد مشابه) نیست، و تمرکز آن بر روی انتشار آلبوم، کنسرت‌های، آلبوم‌ها، هنرمندان، آهنگ‌ها و مورادی است که به کسب‌وکارِ موسیقی مرتبت هستند. این اطلاعات پوشش داده‌شده توسط آنتلوژی مورادی مربوط به صنعیت موسیقی است است که در فضای وب می‌توان در مورد آن‌ها می‌توان جستجو نمود.
اطلاعات بیشتر...